Lite lättare. Lite enklare. Lite snabbare.

Litehouse är ett nytänkande bygg- och fastighetsbolag. Vårt mål är att utmana en ofta konservativ bygg- och fastighetsbransch. Vi vill bygga snabbare, kostnadseffektivare och mer miljövänligt - utan sänkta krav på kvalitét och hållbarhet.

Läs mer om vår byggprocess

Vår produkt

"Vi vill bygga snabbare, kostnadseffektivare och mer miljövänligt utan sänkta krav på kvalitét och hållbarhet."

För att nå våra mål bygger vi våra hus med EPS paneler tillverkade i Sverige. Med panelerna bygger vi enkelt och okomplicerat alla typer av bostäder, på mark, på tak och på vatten. EPS paneler har många fördelar gentemot traditionella byggmaterial.

Panelerna är energieffektiva och mer miljövänliga, de är också betydligt lättare och därmed enklare att arbeta med. Detta gör det i sin tur möjligt att uppföra och färdigställa större och mindre bostadsfastigheter betydligt snabbare än med traditionell byggteknik.

Byggprocessen

Då panelerna är okänsliga för fukt och väta kan vi bygga direkt på alla hårdgjorda ytor. Panelerna är självbärande i upp till tre våningar. Vi kan bygga högre men då krävs en mer omfattande grundläggning samt stålförstärkningar.

Våra hus byggs i samarbete med Sisyfosgruppen, ägare till bland annat Wenngarns Slott.

Vi strävar inte bara efter att utveckla tekniken och materialet. Tillsammans med Sisyfosgruppen arbetar vi också med att ständigt effektivisera och rationalisera våra byggprocesser.

Med panelerna kan vi bygga våra bostäder på mindre än halva tiden jämfört med traditionella byggprocesser.

Hållbarhet

Kraven på miljömässig hållbarhet och låg energiförbrukning är två av de viktigaste skälen för att välja Litehouse och vår EPS konstruktionen vid nyproduktionen.

Materialet består till 98% av luft och har en av marknadens bästa U-värden av befintliga byggtekniker. Kombinationen med minimalt antal skarvar ger ett hus nästan helt utan köldbryggor vilket minimerar uppvärmningskostnaden.

Att producera EPS är också miljövänligt.
Att förbränna olja ger höga utsläpp. Att producera hus med olja som bas är en mycket bättre idé. Redan idag är det dessutom möjligt att producera EPS paneler med bioolja som bas.

Både transporter och energiåtgång vid produktion innebär en låg miljöpåverkan pga den låga vikten och den effektiva monteringen.

Utöver att analysera byggmaterialet har vi också gjort en genomlysning över energiåtgången i hela byggnadens produktions och livscykel. Materialet har inga svagheter från ett hållbarhetsperspektiv utan framstår som det självklara valet för hållbar byggnation i framtiden.

Vi kommer att för varje projekt redovisa miljöpåverkan och ISO-certifiera processerna.

Vår testanläggning på Wenngarn

Wenngarn

Fastighetsbranschen är en traditionell och konservativ bransch dominerad av ett fåtal aktörer. Det har funnits få incitament till utveckling och nytänkande. Det vill vi ändra på.

I syfte att testa den senaste tekniken uppför vi på Wenngarn, tillsammans med Sisyfosgruppen ett Hus-utan-sladd.

Huset kommer att vara självförsörjande på el, återanvända huvuddelen av avloppsvattnet och i övrigt inkorporera den senast tekniken. Vi inviger Hus-utan-sladd vid den 2 maj.

Erfarenheterna från Hus-utan-sladd projektet gör att vi efter sommaren 2016 kan leverera moduler som är inflyttnings- bara omedelbart efter de lyfts på plats.

Detta innebär att de också enkelt kan flyttas och återanvändas, antingen inom kommunen eller som nödbostäder någon annanstans i världen.

Läs mer om Hus-utan-sladd på http://sisyfos.se/nyproduktion/hus-utan-sladd/

Fördelar med EPS-paneler

Den låga vikten jämfört med att bygga med stål och betong innebär att byggprocesserna förenklas. Det innebär att det går fortare och är mer kostnadseffektivt att bygga med panelerna jämfört med traditionella byggmaterial.

Den låga vikten gör också att vi kan bygga direkt på tak där det är omöjligt att bygga med traditionella byggmaterial.

Panelerna är mycket energieffektiva. Det innebär att vi bygger enligt den passivhusnorm som blir standard i EU för all nyproduktion from 2020.

Hur är sandwichpanelerna uppbyggda?

Panelerna består av ett kärnmaterial mellan två tunna stabila skivor. Skivorna tar emot den yttre belastningen och ger konstruktionen stabilitet, medan den lätta kärnan fördelar viktbelastningen över hela ytan av elementet.

Den främsta fördelen med sandwichpaneler är hög styrka i förhållande till låg vikt. Andra fördelar är en hög dynamisk hållfasthet, låg vattenabsorption och mycket god isoleringsförmåga.

 

Kort om tillämpning

Moduler

Panelerna är mycket lämpliga för alla sorters modulbyggen. Våra moduler är 20-30 kvm och fullt inredda vid leverans, med pentry eller kök och badrum. De kan kombineras till större enheter om 60 och 90 kvm, omfattande 3-4 rum + kök.

Vi monterar modulerna på vår anläggning vid Wenngarns slott. Därefter transporteras de med lastbil till den aktuella tomten, lyfts på plats, och ansluts till VA och elnät.

Takpåbyggnader

Många tak kan inte bära takpåbyggnader byggda på traditionellt sätt utan omfattande förstärkningar som gör projekten olönsamma. Med panelerna kan vi bebygga stora ytor som därmed annars skulle förbli obebyggda.

På taken uppför vi hyresrätter och bostadsrätter, i egen regi, eller i joint ventures tillsammans med ägaren till den underliggande fastigheten.